Bezpieczeństwo pozakupowe

Na Swiat-zosi.pl kupujesz bezpiecznie. Tutaj dowiesz się o swoich prawach pozakupowych.

Czas na odstąpienie od umowy: 14 dni

Adres do zwrotu

LEW-SHOP Karol Lewandowski
Ul. Gen. Leopolda Okulickiego 4/40
14-202 IŁAWA

Jak zwrócić?

Musisz poinformować nas pisemnie o chęci odstąpienia od umowy zawartej na odległość, a następnie odesłać produkt do nas. Szczegóły znajdziesz tu: Łatwy Zwrot Towaru – Świat-zosi.pl (swiat-zosi.pl

Dodatkowe informacje

  • Nie przyjmuję zwrotów od firm (nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych w przypadku, o którym mowa w art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta w zw. z art. 385(5) kodeksu cywilnego)
  • Nie przyjmę zwrotu, jeśli nadasz przesyłkę za pobraniem
  • Otrzymujesz gratis? – w przypadku zwrotu towaru odeślij go również do nas
  • Kupujesz produkt w zestawie? – jeżeli zwrócisz część zestawu, stracisz prawo do zniżki. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o różnicę pomiędzy ceną produktu w zestawie, a ceną produktu bez zestawu

Kontakt

Nr telefonu: 723883338
E-mail: sklep@swiat-zosi.pl

Czytaj więcej o prawie do odstąpienia od umowy na Regulamin Zwrotów.

Czas na reklamację: 2 lata

Dotyczy reklamacji z tytułu rękojmi lub braku zgodności towaru z umową

Rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców w zakresie dopuszczalnym przez prawo

Adres do reklamacji

LEW-SHOP Karol Lewandowski
Ul. Gen. Leopolda Okulickiego 4/40
14-202 IŁAWA

Dodatkowe informacje

Opis procedury reklamacyjnej:

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem  reklamacje@swiat-zosi.pl, w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub za pomocą formularza online. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: 1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, 2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, 4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie lub uzupełnienie poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszenia reklamacji.
 3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w opisie każdego produktu. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez sprzedawcę albo sprzedawca nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gdańsku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Czytaj więcej o reklamacjach na Regulamin Reklamacji

Potrzebujesz więcej informacji?

Sprawdź FAQ oraz Regulamin